Zarządzanie projektami

Wdrożenie projektowego modelu kierowania przedsięwzięciami wraz z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza, zarówno kompetencyjnego jak i organizacyjnego, dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania portfelami projektów i projektami.

Rosnąca popularność projektowego podejścia do realizacji zadań jest naturalnym kierunkiem rozwoju każdej organizacji. Świadczy o tym nie tylko rosnąca z roku na rok ilość osób, które szkolą się na różnych kursach z zakresu zarządzania projektami, ale także po rzeczywistym sposobie działania. Główną przyczyną takiej zmiany jest czytelność i mierzalność idei projektu jako kompletnego pakietu działań niezbędnych do osiągnięcia określonego celu w zadanym horyzoncie czasowym, określonym budżecie i ustalonym poziomie jakości.

Istotnym zagadnieniem związanym z wdrożeniem takiej metodyki w organizacji jest przekonanie zespołów do takiego czytelnego podejścia i nauczenie budowania kryteriów jakości realizowanych prac (pozostałe kryteria tzn. czas i budżet są łatwiejsze w kontroli).

DK Solutions wspomaga przedsiębiorstwa i organizacje we wdrożeniu takiego podejścia na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest przekonanie pracowników do takiej zmiany i zbudowanie odpowiednich warunków do takiej zmiany. W praktyce realizowane jest to poprzez przeprowadzenie audytu wskazującego potencjalne obszary do wdrożenia takiej koncepcji działania, zamodelowanie integracji projektów z procesami, wsparcie w określeniu sposobu oceniania jakości projektów. Często elementem poprzedzającym takie działania jest skierowanie na dedykowane szkolenia projektowe wybranej grupy kadry kierowniczej, które to szkolenie znacząco upraszcza późniejszą pracę nad wdrożeniem konkretnej metodyki. Metodyka taka jest dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa, nie jest czystą „podręcznikową” metodyką, która dla większości przypadków zawiera w sobie zbyt wiele formalności w stosunku do realnych potrzeb.

W drugiej płaszczyźnie DK Solutions zapewnia dostawę i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami. Po zapoznaniu się ze strukturą organizacji i zakresem działań projektowych, dobierane jest odpowiednie oprogramowanie do potrzeb przedsiębiorstwa i do skali prowadzonych projektów. W szczególności, dotyczy to oprogramowania P2Ware, które dzięki swojej modułowej budowie może być skalowalne zarówno do potrzeb małych jak i dużych organizacji.