Audyt IT

Analiza stanu AS-IS w obszarze IT, obejmująca zarówno część infrastrukturalną (sprzęt, oprogramowanie, telekomunikacja), organizacyjną (metodyki, organizacja) jak i personalną (mechanizmy motywacyjne, struktura zespołu, ścieżka rozwoju kompetencji).

Podstawą sprawnego działania każdej organizacji jest sprawny przepływ informacji zarówno wewnątrz jak i na styku z otoczeniem. Kluczową rolę w odgrywają w tym zarówno służby jak i rozwiązania teleinformatyczne. Nowoczesne technologie komputerowe i telekomunikacyjne są dziś obecne we wszystkich obszarach działalności biznesowej, przez co trudno sobie wyobrazić zdobywanie przewagi konkurencyjnej na rynku bez dobrze zorganizowanego IT.

Polskie przedsiębiorstwa rozwijając się dynamicznie od końca lat 80-tych, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze, w miarę masowo dostępne komputery PC, przeszły bardzo długą ścieżkę. Zdobywając lepsze i gorsze doświadczenia, często obrosły różnymi rozwiązaniami, które sprawdzając się od lat wydają się być trudno zastępowalne. Są one tak „naturalne”, że często to one dyktują sposób działania a nie na odwrót, hamując rozwój przedsiębiorstwa.

DK Solutions proponuje przeprowadzenie szeroko zakrojonego audytu IT obejmującego wszystkie obszary informatyki:

  • Infrastrukturę - zarówno tą „twardą” czyli sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, sieciowy ale także i miejsce dla niego zagwarantowane (serwerownie, pomieszczenia techniczne etc.) jak i „miękką” czyli oprogramowanie systemowe, bazodanowe i aplikacyjne ze szczególnym naciskiem na zagadnienie jego legalności i zgodności z zasadami licencjonowania
  • Warunki formalno-prawne – przegląd umów związanych z obszarem IT pod kątem ich optymalności z punktu widzenia potrzeb organizacji
  • Organizację – umieszczenie działu IT w strukturze organizacyjnej, struktura personalna działu, zakres przypisanych obowiązków i uprawnień, podział obowiązków wewnątrz działu, stosowane metodyki i procedury w zakresie zarządzania infrastrukturą i obsługą klienta,
  • Politykę personalną – mechanizmy motywacji finansowanej i pozafinansowej, dobór narzędzi motywacyjnych do struktury zespołu, ścieżki rozwoju kompetencji zawodowych, ścieżki kariery pracowników.

Tak kompleksowy audyt może stać się podstawą zarówno do bieżącego uporządkowania organizacji w zakresie IT jak i do stworzenia silnej podstawy do strategii informatyzacji. Dane zawarte w takim dokumencie mogą stać się informacją wejściową do rozpoczęcia procesu modernizacji poszczególnych obszarów działalności w zakresie wykorzystywanych systemów IT.